ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (051) 37637170-37637989 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد –خيابان فلسطين –فلسطين 18 – پلاک 24 مراجعه نمایید.